ای جی ترید
گروه های آگهی

برای نمایش مطلوب آگهی شما، بنحوی که شما بهترین نتیجه را از خرید خود بدست بیاورید فقط کافیست که دو عمل زیر را انجام دهید:
یک، درج آگهی
دو، کسب امتیاز
و بقیه کارها را به ما سپرده تا  آگهی شما بصورت موثری در سایت و بطور کلی در فضای مجازی به نمایش دربیاید، و در رتبه های بالاتری در موتورهای جستجو قرار گیرد.