ای جی ترید
گروه های آگهی

  1. تمامی پرداخت ها شما به EJTrade باید فقط از طریق لینک های موجود در حساب شما در قسمت خرید کد آگهی صورت بپذیرد و هیچ نوع روش پرداخت دیگری بغیر از این پذیرفته نخواهد شد و EJTrade مسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت.
  2. تمامی پرداخت های شما به EJTrade غیر قابل بازگشت هستند، زیرا آنها مربوط به خدمات ارائه شده در زمان خرید می باشند و شما در هنگام خرید تایید نموده اید که با تمام شرایط و ضوابط استفاده از خدمات ما آشنا هستید و با آگاهی کامل اقدام به خرید خدمات از ما نموده اید.
  3. در صورتی که هر یک از خرید های شما با هرگونه مشکلی روبرو گردید می توانید با ایجاد یک تیکت پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
  4. حساب های کاربری که بعد از خرید خدمات EJTrade اقدام به درخواست برگشت از درگاه پرداختی خود بدهند، معلق می گردند و بعد از بررسی علل آن نسبت به آنها تصمیم گیری خواهد شد.
  5. در صورتی که کاربری با حساب بانکی یا کارت شخص دیگر اقدام به خرید خدمات از EJTrade نماید، کاربر خرید کننده مسئول پاسخگویی به حساب بانکی یا کارت مورد استفاده قرار گرفته شده می باشد و EJTrade هیچ گونه مسئولیتی بابت باز پرداخت پول نخواهد داشت.
  6. استفاده از حساب مالی دیگران در برای خرید خدمات از EJTrade ممنوع می باشد و درصورت شکایت صاحب حساب مالی، حساب کاربری خاطی ( خطاکننده ) مسدود می گردد.